► Từ ngày 01 đến 31-12-2015, khách hàng đặt mua thành công căn hộ Goldmark City sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt với lãi suất chỉ còn 4,99% cho 36 tháng đầu tiên.

Chương trình áp dụng cho tất cả các khế ước giải ngân trước ngày 01/08/2016. Số gốc vay được hỗ trợ lãi suất tối đa, tương đương 50% giá trị căn hộ (bao gồm VAT).

Chi tiết tiến độ thanh toán như sau:

Đợt 1: Ký hợp đồng mua bán đóng 30% giá trị căn hộ

Đợt 2: Ngày 15/01/2016 đóng 25% giá trị căn hộ

Đợt 3: Ngày 15/02/2016 đóng 5% giá trị căn hộ

Đợt 4: Ngày 15/3/2016 đóng 5% giá trị căn hộ

Đợt 5: Ngày 15/4/2016 đóng 5% giá trị căn hộ

Đợt 6: Ngày 30/3/2017 đóng 25% giá trị căn hộ

Đợt 7: Bàn giao nhà đóng 5% giá trị căn hộ

► Nếu khách hàng nào không có nhu cầu vay vốn theo lãi suất ưu đãi trên thì CHỈ CẦN THANH TOÁN 60% giá trị căn hộ CHO ĐẾN KHI NHẬN BÀN GIAO NHÀ. Số tiền còn lại thanh toán theo đợt hàng quý trong vòng 9 tháng kể từ khi nhận nhà.


Chi tiết tiến độ thanh toán như sau:

Đợt 1: Ký hợp đồng mua bán đóng 30% giá trị căn hộ

Đợt 2: Ngày 15/5/2016 đóng 10% giá trị căn hộ

Đợt 3: Ngày 15/10/2016 đóng 10% giá trị căn hộ

Đợt 4: Bàn giao nhà ngày 30/3/2017 đóng 10% giá trị căn hộ

Đợt 5: Ngày 30/6/2017 đóng 10% giá trị căn hộ

Đợt 6: Ngày 30/9/2017 đóng 15% giá trị căn hộ

Đợt 7: Ngày 30/12/2017 đóng 15% giá trị căn hộ