Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ tòa Ruby 1
Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ tòa Ruby 2
Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ tòa Ruby 3
Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ tòa Ruby 4