Cập nhật hình ảnh tiến độ thi công các tòa tháp Ruby 1 (Tòa 101) – Ruby 2 (Tòa 102) – Ruby 3 (Tòa 103) – Ruby 4 (Tòa 104) thuộc Block A dự án chung cư Goldmark City đến ngày 28/09/2015

28092015-tien-do-thi-cong-goldmark-city-ruby-1
Tòa Ruby 1 đang thi công tầng 20

28092015-tien-do-thi-cong-goldmark-city-ruby-2
Tòa Ruby 2 đang thi công tầng 24

28092015-tien-do-thi-cong-goldmark-city-ruby-3
Tòa Ruby 3 đang thi công tầng 24

28092015-tien-do-thi-cong-goldmark-city-ruby-4
Tòa Ruby 4 đang thi công tầng 19