Cập nhật hình ảnh tiến độ thi công các tòa tháp Ruby 1 (Tòa 101) – Ruby 2 (Tòa 102) – Ruby 3 (Tòa 103) – Ruby 4 (Tòa 104) thuộc Block A dự án chung cư Goldmark City đến ngày 14/09/2015

Ruby 1 đang thi công tầng 18

Ruby 2 đang thi công tầng 22

Ruby 3 đang thi công tầng 22

Ruby 4 đang thi công tầng 18