Cập nhật hình ảnh tiến độ thi công các tòa tháp Ruby 1 (Tòa 101) – Ruby 2 (Tòa 102) – Ruby 3 (Tòa 103) – Ruby 4 (Tòa 104) thuộc Block A dự án chung cư Goldmark City đến ngày 06/08/2015

Tổng quan tiến độ thi công Block A dự án Goldmark City

Ruby 1 đang thi công tầng 13

Ruby 2 đang thi công tầng 18

Ruby 3 đang thi công tầng 18

Ruby 4 đang thi công tầng 13