Cập nhật hình ảnh tiến độ thi công các tòa tháp Ruby 1 – Ruby 2 – Ruby 3 – Ruby 4 thuộc Khu A dự án chung cư Goldmark City đến ngày 25/06/2015

25062015-tien-do-thi-cong-goldmark-city-ruby-1
Tiến độ thi công tòa tháp Ruby 1

25062015-tien-do-thi-cong-goldmark-city-ruby-2
Tiến độ thi công tòa tháp Ruby 2

25062015-tien-do-thi-cong-goldmark-city-ruby-3
Tiến độ thi công tòa tháp Ruby 3

25062015-tien-do-thi-cong-goldmark-city-ruby-4
Tiến độ thi công tòa tháp Ruby 4

Một số hình ảnh thi công khác tại công trường dự án ngày 25/06/2015

25062015-tien-do-thi-cong-goldmark-city-1

25062015-tien-do-thi-cong-goldmark-city-2

25062015-tien-do-thi-cong-goldmark-city-3

25062015-tien-do-thi-cong-goldmark-city-4

25062015-tien-do-thi-cong-goldmark-city-5

25062015-tien-do-thi-cong-goldmark-city-6