Tiến độ thi công tòa Ruby 1 - Tòa 101 Block A chung cư Goldmark City

Tiến độ thi công tòa Ruby 2 - Tòa 102 Block A chung cư Goldmark CityTiến độ thi công tòa Ruby 3 - Tòa 103 Block A chung cư Goldmark CityTiến độ thi công tòa Ruby 4 - Tòa 104 Block A chung cư Goldmark City