Hiện tại các tòa Ruby 2 và Ruby 3 đã tiến hành đổ cọc lên tầng 3, các tòa Ruby 1 và Ruby 4 đã đổ nền và hoàn thành tầng 2 và chuẩn bị lên tầng 3.